Online psychologická poradna


Pomoc při řešení osobních a partnerských potíží


Nabízené služby:

Individuální online poradenství

• Náročné životní situace
• Problémy v komunikaci a mezilidských vztazích
• Nízká sebeúcta a nedostatek sebedůvěry
• Pocit nepochopení a osamělosti
• Neuspokojivé vztahy
• Ztráta motivace
• Potíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb
• Nespokojenost v osobním či profesním životě
• Napětí, stres, úzkost
• Psychosomatické potíže


Párové a rodinné online poradenství

• Partnerská krize
• Časté neshody a hádky
• Poruchy komunikace
• Nespokojenost v oblasti partnerského                            života či mezilidských vztahů
• Problémy spojené s rozchodem či rozvodem
• Ztráta důvěry v partnera
• Žárlivost
• Nevěra
• Problémy v sexuálním životěMgr. Michaela Parma


Psychologie - Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci (2007 - 2012)

Absolvované vzdělávací programy a kurzy:
Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní
a poradenské praxi
 
Kurz aplikované psychodiagnostiky - testové metody
Kurz hypnotických a nehypnotických komunikačních strategií
Instruktor osobnostního rozvoje
Instruktor relaxačních technik
Foundations of Positive Psychology: Resilience Skills
The Science of Well-Being
Personální management

Od roku 2016 provozuji soukromou psychologickou praxi
Spolupracuji také s Psychologickou poradnou MOJRA s.r.o. 
(www.mojra.cz)
Psychologické poradenství je poskytováno prostřednictvím WhatsApp, Viber, Signal, Skype nebo telefonicky.

Termín konzultace je nutné objednat předem telefonicky nebo e-mailem. 

Konzultace probíhají diskrétně, rozhovory nejsou nahrávány.


Typy konzultací:

Individuální konzultace

50 min. - online konzultace

70 min. - prodloužená online konzultace

50 min. - telefonická konzultace

30 min. - zkrácená telefonická konzultace


Párová a rodinná online konzultace

90 min. - online konzultace

120 min. - prodloužená online konzultace

Bližší informace a ceny služeb budou klientovi sděleny po výběru typu a délky konzultace. 

Při závazném objednání a uhrazení tří konzultací předem budou poskytnuty slevy.Kontakt:
Tel.: +420 606 488 626
E-mail: parma.m@email.cz